Privacy Statement

Inleiding

Voor Meisjesmaillots.nl is het van groot belang dat klantgegevens zorgvuldig worden verwerkt. De klantgegevens worden dan ook met de grootst mogelijk zorg behandeld en beveiligd. Ninie kinderkleding houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan een zorgvuldige gegevensverwerking.

Meisjesmaillots.nl, gevestigd aan Willibrordus Business Centrum, unit 1.29, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.meisjesmaillots.nl Willibrordus Business Centrum, unit 1.29, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo +31641190020

Correspondentie adres: De Waard 101, 1851 RC Heiloo

Judith Schoof-van Dijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Ninie kinderkleding. Zij is te bereiken via info@meisjesmaillots.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Meisjesmaillots.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum (indien je dit invult)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meisjesmaillots.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meisjesmaillots.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je je hiervoor hebt aangemeld)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- De shop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Meisjesmaillots.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ninie kinderkleding) tussen zit. Ninie kinderkleding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Magento 1.9.2.4 – dit is onze online webshop met producten en ons administratief systeem om jouw bestelling te kunnen verwerken en naar je op te sturen
Skyberate webmail, hosting en SSL – onze hele site is extra beveiligd met TLS1.2 zodat je veiling kunt shoppen. De hosting is nodig om de site te kunnen laten zien aan jou. Skyberate webmail is nodig om jou en andere klanten en leveranciers te kunnen mailen
Mailchimp – indien je hebt aangegeven om onze nieuwbrief te ontvangen, dan krijg je automatisch via Mailchimp van ons de nieuwsbrief omdat Magento geen nieuwsbrieven kan versturen. Ook krijg je een mail als je je winkelmandje hebt verlaten om jouw bestelling alsnog af te rekenen.
Card Gate – ons betaalsysteem voor iDEAL, iDEAL QR, Bankcontact of Mistercash waarin jouw gegevens beveiligd worden verwerkt, dit is een aparte betaalomgeving
Webreturn – onze webbouwer die inzage in gegevens heeft omdat hij de technische kant van Magento voor ons beheert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Meisjesmaillots.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens blijven in Magento en Mailchimp staan totdat jij hebt aangegeven dat je de gegevens uit ons systeem wil verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Meisjesmaillots.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meisjesmaillots.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Er zijn verwerkersovereenkomsten getekend met onze leveranciers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Meisjesmaillots.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ninie kinderkleding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ninie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Meisjesmaillots.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Meisjesmaillots.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Meisjesmaillots.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@meisjesmaillots.nl. Meisjesmaillots.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- TLS (voorheen SSL) – onze hele site heeft een TLS1.2 verbinding. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Zodra je op onze site komt, is de complete site beveiligd. 

Ninie kinderkleding en andere websites:

Op de website van Meisjesmaillots.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Ninie kinderkleding kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die jij bezoekt.

Vragen:

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan Willibrordus Business Centrum, Meisjesmaillots.nl unit 1.29, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo of per e-mail aan info@meisjesmaillots.nl.

Wijzigingen:

Meisjesmaillots.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Meisjesmaillots.nl.


Heiloo, 15 mei 2018